Lùi đại hội cổ đông để “ém” thông tin

Việc kéo dài thời gian tổ chức ĐHCĐ, không công bố kế hoạch kinh doanh 2012, chia cổ tức… khiến nhà đầu tư lo lắng.

Theo Luật DN, ĐHCĐ phải được tổ chức họp thường niên trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. hiện có rất nhiều DN đã vi phạm.

Các DN nêu nhiều lý do tổ chức ĐHCĐ trễ như kiểm toán chưa xong, công tác chuẩn bị chưa kịp…

Bình luận về xu hướng tổ chức ĐHCĐ trễ, giám đốc một công ty chứng khoán cho biết DN kéo dài thời gian là có vấn đề. Biểu hiện rõ nhất hiện nay, hễ có mua bán sáp nhập, thay đổi ban điều hành… là DN hoãn tổ chức đại hội. Thậm chí có DN muốn “ém” các thông tin bất lợi vì đại hội là nơi cổ đông sẽ chất vấn công khai về kế hoạch, lợi nhuận, nhân sự…

Hiện nay DN thường làm văn bản xin Sở Kế hoạch và Đầu tư lùi thời gian tổ chức đại hội. Theo quy định, Sở có quyền chấp thuận cho DN lùi ĐHCĐ đến giữa năm. Sau đó, DN làm báo cáo gởi các sở giao dịch, ủy ban chứng khoán. Kế hoạch kinh doanh, các thay đổi trong DN… nhờ vậy gần như được an bài.

B.NHƠN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Nên ưu tiên phương pháp tính thuế hỗn hợp trong sửa thuế TTĐB?

Nên ưu tiên phương pháp tính thuế hỗn hợp trong sửa thuế TTĐB?

(PLO)- Tại hội thảo “Trao đổi về một số nội dung của Luật thuế Tiêu thụ Đặc biệt (thuế TTĐB)” do Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội vừa tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng việc sửa đổi Luật thuế TTĐB là cần thiết và ưu tiên áp dụng hệ thống hỗn hợp.