Giải pháp đầu tư được quan tâm đặc biệt tại hội nghị do đón đầu xu hướng này là sản phẩm Manulife - Điểm tựa đầu tư, với điểm nổi bật là: trong lúc tài sản tăng trưởng, khách hàng và gia đình vẫn được bảo vệ toàn diện, do đồng vốn được chia thành 2 “rổ” riêng biệt (“rổ bảo vệ” và “rổ đầu tư”). Nhờ đó, cho phép khách hàng có thể tự do đầu tư thêm và chốt lợi nhuận trên tài khoản đóng thêm mà không làm ảnh hưởng đến tài khoản bảo vệ.

Hội nghị đầu tư 'Tư duy thịnh vượng': Xu hướng đầu tư mới - ảnh 1Tiến sĩ Lê Thẩm Dương phân tích xu hướng và tư duy đầu tư cho gần 400 nhà đầu tư

Với “Điểm tựa đầu tư”, khách hàng tận dụng được sức mạnh của tập đoàn Manulife để đảm bảo quyền lợi cho tài sản của mình, nhờ vào đội ngũ chuyên gia đầu tư tài chính tại Công ty Quản lý Quỹ Manulife (trực thuộc Tập đoàn Quản lý Quỹ Manulife toàn cầu) và hoạt động dưới sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sẽ giúp khách hàng hoạch định kế hoạch đầu tư nhằm gia tăng tài sản trong dài hạn.

Công ty Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam sau 13 năm hoạt động tại Việt Nam đã có sự tăng trưởng ấn tượng với số tài sản quản lý tăng gấp 15 lần, từ 2.200 tỉ đồng năm 2005 lên đến 33.000 tỉ đồng năm (tính đến tháng 9-2018). Hiện công ty đang quản lý 2 quỹ mở Manulife, 6 quỹ bảo hiểm liên kết đơn vị, quỹ bảo hiểm hưu trí tự nguyện và các danh mục tài sản ủy thác từ tập đoàn và các tổ chức. Trong đó, 3 trong 6 quỹ bảo hiểm liên kết đầu tư có kết quả đầu tư vượt trội, bình quân 19%-20%/năm.