Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM vừa có văn bản về việc kiểm tra, đánh giá tiêu chí kiểm soát dịch trên địa bàn.

Theo đó, TP đã đề ra mục tiêu phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh, mở rộng vùng xanh trên địa bàn TP.

Để đánh giá tiến độ thực hiện theo nội dung trên, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP đề nghị TP Thủ Đức và các quận, huyện căn cứ quyết định 3979 của Bộ Y tế về tiêu chí kiểm soát dịch, báo cáo đánh giá kết quả kiểm soát dịch trên địa bàn. 

Từ đó, phân tích mặt được, mặt còn hạn chế, các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đồng thời, TP cũng thành lập các đoàn kiểm tra công tác kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn TP do các Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, các Phó Chủ tịch UBND TP, Giám đốc các Sở làm trưởng đoàn.

Theo danh sách, TP.HCM có 22 đoàn kiểm tra tại TP Thủ Đức và 21 quận, huyện. Cụ thể, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên sẽ làm trưởng đoàn 1, kiểm tra đánh giá TP Thủ Đức. Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi là trưởng đoàn 2, kiểm tra đánh giá quận 8.