TP.HCM phấn đấu đến năm 2030 thành đô thị thông minh
(PL)- UBND TP.HCM đã phê duyệt chương trình chuyển đổi số để phấn đấu đến năm 2030 TP sẽ trở thành đô thị thông minh.

Với chương trình chuyển đổi này, TP sẽ có bộ máy chính quyền số, các doanh nghiệp số; sự thịnh vượng, văn minh của một xã hội số.

TP.HCM phấn đấu đến năm 2030 thành đô thị thông minh - ảnh 1
Người dân làm thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Điển hình, đến năm 2025, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia; 100% giao dịch trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử TP được xác thực điện tử…

Đến năm 2030, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau; 100% hồ sơ công việc ở cấp quận, huyện và 95% hồ sơ công việc ở cấp phường, xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)…

THU TRINH