Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất khu đô thị Thủ Thiêm

Theo đó, về nguồn lực cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2025, TP sẽ kiên trì kiến nghị trung ương bố trí vốn đầu tư công cho các dự án hạ tầng quan trọng, có tính chất thúc đẩy các động lực tăng trưởng, kết nối liên kết vùng.

TP sẽ đề xuất trung ương tăng thêm vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của TP tương ứng với nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của TP.

Cơ quan chức năng cũng tiếp tục thực hiện giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc việc chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư, trong đó tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất KĐT Thủ Thiêm để thu về nguồn ngân sách cho TP.

Ngoài ra, nhóm giải pháp chỉnh trang đô thị gắn với nhiệm vụ lập quy hoạch, quy hoạch TP giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đề ra nhiều nhiệm vụ.

Thứ nhất, tập trung cải tạo bộ mặt đô thị khang trang, sạch đẹp, môi trường thông thoáng, quy hoạch và cải tạo các dự án chung cư cũ, nhà trên và ven kênh rạch, chú trọng các dự án xây nhà cho người có thu nhập thấp, công nhân và chỉnh trang đô thị.

Cụ thể, hoàn tất việc đầu tư, xây dựng mới sáu chung cư cấp D (chung cư cũ, sắp sập) đã thực hiện di dời, tháo dỡ trong giai đoạn 2016-2020. Hoàn tất việc di dời, tháo dỡ đối với tám chung cư cấp D chưa thực hiện di dời hoặc di dời dở dang trong giai đoạn 2016-2020. Hoàn tất việc cải tạo, sửa chữa 246 chung cư cấp B, C (66 cấp C, 180 cấp B) còn lại của giai đoạn 2016-2020.

Thứ hai, đặt mục tiêu xây dựng TP trở thành trung tâm thương mại - mua sắm của cả nước và khu vực, kết nối khu trung tâm thương mại hiện hữu quận 1 với khu trung tâm mở rộng tại quận 7 và khu trung tâm thương mại Thủ Thiêm.

Đồng thời triển khai chương trình hành động thu hút vốn trung dài hạn trong và ngoài nước thông qua dự án kêu gọi đầu tư, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, kết nối giữa trung tâm tài chính hiện hữu tại quận 1 và trung tâm tài chính đặt tại Thủ Thiêm. TP cũng triển khai chương trình phát triển TP Thủ Đức trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, là động lực tăng trưởng thật sự cho TP.

Thứ ba, tiếp tục xây dựng, phát triển các KĐT mới đồng bộ, văn minh, hiện đại, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển và xây dựng các KĐT mới như KĐT sáng tạo tương tác cao phía đông, KĐT mới Thủ Thiêm, KĐT Nam TP. Hoàn thành lựa chọn chủ đầu tư KĐT Hiệp Phước, KĐT Bình Quới - Thanh Đa…


Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm