424 giáo sư, phó giáo sư đạt đủ số phiếu tín nhiệm
(PLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả xét của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Trong hai ngày (10 và 11-11), Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư (GS) Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023, chủ trì kỳ họp lần thứ III nhằm thảo luận và tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, phó GS. 

424 giáo sư, phó giáo sư đạt đủ số phiếu tín nhiệm - ảnh 1
Phiên họp lần thứ III của Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Ảnh: CTV

Theo đó, năm 2019, có 98 Hội đồng GS cơ sở có ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS,  phó GS với 725 ứng viên, trong đó có 119 ứng viên GS, 606 ứng viên phó GS.

Sau khi thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học tổng quan từ có 440 ứng viên GS, phó GS (82 ứng viên GS, 358 ứng viên phó GS) từ 26 Hội đồng GS ngành, liên ngành được đưa vào danh sách đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, phó GS năm 2019. 

Riêng Hội đồng GS ngành khoa học quân sự và khoa học an ninh đề nghị 47 ứng viên (một ứng viên GS, 46 ứng viên phó GS) nhưng chưa tổ chức xét tại kỳ họp lần này do chưa có hướng dẫn cụ thể theo quy chế đặc thù của cấp trên.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ ứng viên từ các hội đồng GS ngành, liên ngành, Văn phòng Hội đồng GS Nhà nước đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT và Thường trực các hội đồng GS ngành, liên ngành kiểm tra, rà soát minh chứng của toàn bộ hồ sơ ứng viên, báo cáo Thường trực Hội đồng GS Nhà nước trước khi trình Hội đồng GS Nhà nước xét và công nhận.

Qua hai ngày làm việc, kết quả có 75 ứng viên GS, trong đó có một ứng viên đề nghị xét ở dạng đặc biệt, 349 ứng viên PGS đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định. Tỉ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký ban đầu tại các hội đồng GS cơ sở cho đến thời điểm này là 58,48% (trong đó tỉ lệ đạt của ứng viên GS là 63,02%, ứng viên phó GS là 57,59%).

Được biết năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, phó GS; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, phó GS. 

A.HIỀN