Cả nước thiếu hơn 3.000 giáo viên giáo dục công dân

Thống kê ở 38 Sở GD&ĐT cho thấy bậc THPT còn thiếu 1.339 giáo viên và hơn 15% giáo viên hiện có không đúng chuyên ngành. Bậc THCS thiếu 1.792 giáo viên và hơn 43% giáo viên hiện có dạy không đúng chuyên ngành. 38,4% giáo viên giảng dạy môn pháp luật của hệ TCCN cũng chưa được đào tạo đúng ngành luật. Điều đáng ngại là một số địa phương “chữa cháy” tình trạng này bằng việc bố trí giáo viên thể dục dạy giáo dục công dân.

Trước thực trạng này, Bộ GD&ĐT đã bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật về công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong trường phổ thông; tiến hành rà soát để chỉ đạo giảm tải chương trình giáo dục phổ thông trong đó có môn giáo dục công dân. Tổ chức rà soát chương trình, sách giáo khoa môn giáo dục công dân cấp THCS, THPT, đồng thời bồi dưỡng, nâng cao đội ngũ giáo viên phụ trách công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Q.VIỆT - Q.DŨNG