Chế độ tiếp khách VIP quốc tế đến Việt Nam ra sao?

Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

Chi tặng hoa tối đa 500.000 đồng/người

Dự thảo nêu rõ quy định đối với chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam do Việt Nam đài thọ toàn bộ chi phí ăn ở, chi phí đi lại trong nước.

Cụ thể, về chi đón/tiễn khách tại sân bay, chi tặng cho thành viên đoàn đối với khách hạng đặc biệt và khách hạng A; trưởng đoàn và đoàn viên là nữ đối với khách hạng B; trưởng đoàn là nữ đối với khách hạng C; khung mức chi tặng hoa tối đa 500.000 đồng/người.

Chi thuê phòng chờ tại sân bay: Áp dụng đối với khách hạng đặc biệt, khách hạng A và khách hạng B. Giá thuê phòng chờ thanh toán căn cứ theo hóa đơn thu tiền của đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ tại sân bay.

Chế độ tiếp khách VIP quốc tế đến Việt Nam ra sao?   ảnh 1

Xe phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Ảnh minh họa: Internet

Về chi phí ô tô đưa đón khách, đối với khách hạng đặc biệt sẽ sử dụng xe lễ tân nhà nước theo quy chế của Bộ Ngoại giao và các quy định hiện hành có liên quan.

Còn đoàn là khách hạng A: Trưởng đoàn bố trí một xe riêng. Phó đoàn và đoàn viên ba người/xe; riêng trường hợp phó đoàn và đoàn viên là cấp bộ trưởng bố trí một người/xe, phó đoàn và đoàn viên là cấp thứ trưởng và tương đương hai người/xe. Đoàn tùy tùng đi xe nhiều chỗ ngồi.

Với đoàn là khách hạng B, hạng C: Trưởng đoàn bố trí một xe riêng; riêng trường hợp phó đoàn là cấp thứ trưởng và cấp tương đương bố trí hai người/xe;các đoàn viên trong đoàn đi xe nhiều chỗ ngồi.

Giá thuê xe được thanh toán căn cứ vào hợp đồng thuê xe và hóa đơn thu tiền của các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ vận tải.

Thuê khách sạn tối đa 5,5 triệu đồng/người/ngày 

Đối với tiêu chuẩn về thuê chỗ ở, dự thảo đưa ra đối với khách hạng đặc biệt: Tiêu chuẩn thuê phòng ở khách sạn do thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt.

Đoàn là khách hạng A, trưởng đoàn: Mức tối đa 5,5 triệu đồng/người/ngày; phó đoàn: Mức tối đa 4,5 triệu đồng/người/ngày; đoàn viên: Mức tối đa 3,5 triệu đồng/người/ngày. Đoàn là khách hạng B: trưởng đoàn, phó đoàn: Mức tối đa 4,5 triệu đồng/người/ngày; đoàn viên: Mức tối đa 2,8 triệu đồng/người/ngày.

Đoàn khách hạng C: Trưởng đoàn: Mức tối đa 2,8 triệu đồng/người/ngày; đoàn viên: Mức tối đa: 2 triệu đồng/người/ngày. Giá thuê phòng nêu trên đã bao gồm cả bữa ăn sáng.

Về tiêu chuẩn ăn hằng ngày (bao gồm hai bữa trưa, tối), khách hạng đặc biệt: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt trong chương trình, đề án đón đoàn.

Với đoàn là khách hạng A: Tối đa 1,2 triệu đồng/ngày/người; đoàn là khách hạng B: Tối đa 900.000 đồng/ngày/người; đoàn là khách hạng C: Tối đa 700.000 đồng/ngày/người; khách mời quốc tế khác: Tối đa 500.000 đồng/ngày/người.

Mức chi ăn hằng ngày nêu trên bao gồm cả tiền đồ uống (rượu, bia, nước uống sản xuất tại Việt Nam).

Mỗi đoàn khách được chiêu đãi một lần

Tổ chức chiêu đãi, dự thảo cũng nêu rõ đối với khách hạng đặc biệt: Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt trong chương trình, đề án đón đoàn.

Đối với khách hạng A, hạng B, hạng C: Mỗi đoàn khách được tổ chức chiêu đãi một lần. Mức chi chiêu đãi khách tối đa không vượt quá mức tiền ăn một ngày của khách theo quy định.

Về chi tặng phẩm, đối với khách hạng đặc biệt: Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt trong chương trình, đề án đón đoàn.

Đối với khách hạng A: Trưởng đoàn: Mức tối đa không quá 1.300.000 đồng/người; các đại biểu khác: Mức chi tối đa không quá 400.000 đồng/người. Đối với khách hạng B: Trưởng đoàn: Mức tối đa không quá 800.000 đồng/người; các đại biểu khác: Mức chi tối đa không quá 400.000 đồng/người.

Đối với khách hạng C: Trưởng đoàn: Mức tối đa không quá 600.000 đồng/người; các đại biểu khác: Mức chi tối đa không quá 400.000 đồng/người.

Chế độ tiếp khách VIP quốc tế đến Việt Nam ra sao?   ảnh 2

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì tiệc chiêu đãi các lãnh đạo tham dự APEC 2017. Ảnh: TTXVN

Dự thảo nêu rõ các đối tượng được áp dụng các tiêu chuẩn tiếp khách này như đoàn khách đặc biệt là nguyên thủ quốc gia; nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu đảng cầm quyền có quan hệ chính thức với Đảng Cộng sản Việt Nam mang danh nghĩa đoàn đại biểu đảng-nhà nước hoặc đoàn đại biểu đảng-chính phủ; người đứng đầu chính phủ, phó nguyên thủ quốc gia; phó nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo Đảng cầm quyền; chủ tịch quốc hội; chủ tịch thượng nghị viện; chủ tịch hạ nghị viện; chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới; chủ tịch Tổ chức Liên nghị viện các nước Đông Nam Á. 

Đoàn khách hạng A: Trưởng đoàn gồm các vị: phó thủ tướng chính phủ; phó chủ tịch quốc hội và những chức vụ tương đương như phó chủ tịch thượng nghị viện; phó chủ tịch hạ nghị viện; chủ tịch và phó chủ tịch Liên hiệp Thanh niên và Sinh viên Thế giới; chủ tịch và phó chủ tịch Liên hiệp Phụ nữ Thế giới; chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới; chủ tịch, phó chủ tịch và tổng thư ký Liên hiệp Công đoàn Thế giới; chủ tịch và phó chủ tịch Liên đoàn Cựu chiến binh....

Người kế vị vua hoặc người kế vị nữ hoàng; tổng thư ký Liên Hiệp Quốc; bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Chủ tịch hoặc tổng thư ký các tổ chức liên chính phủ (EU, EC, ASEAN, APEC...)”; chủ tịch hoặc tổng thư ký các tổ chức tài chính quốc tế (WB, IMF, ADB, MIB, MBES...); chủ tịch ủy ban hỗn hợp.

Đoàn khách hạng B: Trưởng đoàn gồm các vị: bộ trưởng; thứ trưởng và những chức vụ tương đương như chủ tịch tổng công đoàn; chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên; Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ; chủ tịch và tổng thư ký Ủy ban Olympic Thế giới; chủ tịch hội cựu chiến binh các nước... Khách là phó tổng thư ký các tổ chức liên chính phủ; cấp phó chủ tịch các tổ chức tài chính quốc tế (WB, IMF, ADB, MIB, MBES...).

Đoàn khách hạng C: Trưởng đoàn gồm tất cả các khách từ cấp vụ, cục trở xuống và những chức vụ tương đương; phi công, hoa tiêu, các đoàn nghệ thuật và thể dục thể thao. Khách là phó chủ tịch các tổ chức; phó chủ tịch Ủy ban Olympic Thế giới, phó chủ tịch và tổng thư ký Hội đồng Thể thao châu Á. Riêng các đoàn nghệ thuật, thể dục thể thao ăn theo tiêu chuẩn loại B; hoa tiêu và phi công ăn theo tiêu chuẩn loại A.

Theo dự thảo, các cơ quan nhà nước, đơn vị phải thực hành tiết kiệm trong việc tiếp khách trong nước; việc tổ chức tiếp khách phải đơn giản, không phô trương hình thức, thành phần tham dự chỉ là những người trực tiếp liên quan. Không sử dụng ngân sách nhà nước, nguồn thu hoạt động sự nghiệp, nguồn phí để lại theo chế độ để mua quà tặng đối với các đoàn khách đến làm việc.

Mọi khoản chi tiêu tiếp khách phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định; phải công khai, minh bạch và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp khách phải trực tiếp chịu trách nhiệm nếu để xảy ra việc chi tiêu sai quy định.

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.
Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu than: Đang bị ép!

Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu than: Đang bị ép!

(PLO)- Các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho rằng tình trạng đứt gãy nguồn cung xăng dầu thời gian qua có nguyên nhân là do nhiều quy định về quản lý xăng dầu chưa phù hợp, đặc biệt ở khâu bán lẻ.
Giá gas lại đồng loạt tăng sốc

Giá gas lại đồng loạt tăng sốc

(PLO)- Trước tình hình giá gas thế giới đột ngột tăng, một số tổng đại lý khó lấy hàng thêm vì đầu mối chỉ cấp đúng số lượng theo hợp đồng.