Đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt mùa khô 2015

Theo EVN, dự kiến công suất phụ tải lớn nhất toàn hệ thống điện cả nước trong tháng 3-2014 ở mức 22.430 MW, trong khi công suất khả dụng của hệ thống trong thời gian này 26.000-27.400 MW (chưa tính mua điện Trung Quốc và nhiệt điện dầu), tức hệ thống điện đáp ứng đủ công suất cho nhu cầu phụ tải và có hơn 20% dự phòng. Tuy vậy, để tiếp tục đảm bảo đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt mùa khô năm 2015, EVN sẽ khai thác hợp lý các nhà máy thủy điện, đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ du; đảm bảo cấp điện miền Nam và giữ mức nước các hồ thủy điện miền Nam...

Ngoài ra trong tháng 3-2015, EVN sẽ đóng điện các công trình nâng cấp tụ bù dọc 500 kV tuyến Nho Quan - Hà Tĩnh, đường dây 500 kV đấu nối Nhiệt điện Vũng Áng 1, các đường dây 220 kV: Thường Tín - Kim Động, Vân Trì - Chèm, Phan Thiết - Phú Mỹ 2 và đốc thúc tiến độ các công trình trọng điểm, cấp bách như: lưới điện đồng bộ Nhiệt điện Duyên Hải 1, các công trình lưới điện 500-220 kV khu vực Hà Nội, các công trình cấp điện cho TEXHONG, Samsung Bắc Ninh và các đường dây 110 kV đồng bộ với trạm biến áp 220 kV Hải Dương 2, Than Uyên, Hải Hà.

M.PHONG