7 ông lớn nợ hơn 1.000 tỉ tiền sử dụng đất, tiền phạt...
(PLO)- Trong số 25 doanh nghiệp thuộc diện chây ì, chỉ tính riêng bảy “ông lớn” đã nợ tới hơn 1.000 tỉ đồng tiền sử dụng đất, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất.

Cục Thuế TP Hà Nội vừa rồi công bố thêm danh sách 245 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền phạt và tiền chậm nộp tính đến thời điểm 31-10-2019.

7 ông lớn nợ hơn 1.000 tỉ tiền sử dụng đất, tiền phạt...   - ảnh 1
Công ty CP Cầu 12  - CIENCO1 nợ thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp gần 71,5 tỉ đồng. Ảnh: Internet

Trong số này, 220 doanh nghiệp nằm trong danh sách công khai lần đầu, do nợ hơn 75 tỉ đồng tiền thuế, phí, tiền thuê đất, tiền phạt và tiền chậm nộp.

25 doanh nghiệp còn lại nằm trong danh sách thiếu nợ nghĩa vụ tài chính, từng được Cục Thuế TP Hà Nội công bố từ các năm 2015-2018. Nay nhắc lại thì tổng số tiền nợ thuế, phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền phạt và tiền chậm nộp lên tới hơn 1.200 tỉ đồng.

Trong 25 doanh nghiệp thuộc diện chây ì này, chỉ tính riêng bảy “ông lớn” đã nợ tới hơn 1.000 tỉ đồng, mà đầu bảng là Công ty CP Lũng Lô 5, số nợ hơn 336,6 tỉ đồng.

11 doanh nghiệp nợ hơn 78 tỉ đồng tiền thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp. Đứng đầu danh sách là Công ty CP Cầu 12  - CIENCO1 với số nợ gần 71,5 tỉ đồng.

Bảy doanh nghiệp khác nợ gần 81 tỉ đồng tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuê đất. Đứng đầu danh sách là Công ty CP Đầu tư và bê tông Thịnh Liệt với số nợ hơn 48,3 tỉ đồng nhưng vừa rồi đã trả nợ được 7,5 tỉ đồng, được hạch toán vào ứng dụng của cơ quan thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2019 và giảm nợ thuế trên địa bàn, kêu gọi sự gắn kết, đồng lòng của các doanh nghiệp. Các chủ dự án, doanh nghiệp cần sớm thu xếp nguồn tài chính nộp các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước trước khi cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn. 

TUYẾN PHAN