Nhà xưởng 3.000 m2 cưỡng chế một tuần chưa xong

Nhưng tới ngày 6-3, chúng tôi thấy căn nhà xưởng này chỉ bị tháo dỡ một nửa mái tôn lợp phía trên, nửa còn lại vẫn để nguyên (ảnh). Số tôn được chủ cơ sở dùng để bao bọc xung quanh tường vẫn còn nguyên. Một người dân địa phương cho biết hôm 28-2 đoàn cưỡng chế chỉ tháo một nửa mái tôn rồi nghỉ, sau đó không thấy vào cưỡng chế tiếp.

Nhà xưởng 3.000 m2 cưỡng chế một tuần chưa xong ảnh 1

Tiếp xúc với PV, một lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc A giải thích: Do quy mô nhà xưởng lớn nên phải cưỡng chế từ từ, không thể một sớm một chiều được. Xã sẽ tiếp tục tiến hành cưỡng chế.

MINH QUÝ