'Ông Son chỉ đạo đưa giao dịch MobiFone-AVG vào diện mật'
(PLO)- Ông Trương Minh Tuấn khai việc đề nghị Bộ Công an đưa giao dịch giữa MobiFone và AVG vào danh mục tài liệu mật là do ý kiến chỉ đạo của cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son.

Sáng 18-12, phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến thương vụ MobiFone-AVG tiếp tục làm việc.

Khoảng một giờ đầu, tín hiệu đường truyền của TAND Cấp cao tại Hà Nội gặp vấn đề, màn hình tivi tắt ngúm nên các phóng viên không thể tác nghiệp. Tòa án sau đó bố trí một phòng tác nghiệp khác cho báo chí.

Buổi làm việc hôm nay, HĐXX dành thời gian cho các luật sư (LS) tham gia xét hỏi. Đáng chú ý, trong phần đặt vấn đề với bị cáo Trương Minh Tuấn, LS Phan Trung Hoài (người bào chữa cho bị cáo Lê Nam Trà) đề cập tới việc Bộ TT&TT từng có văn bản đề nghị Bộ Công an đưa giao dịch mua bán cổ phần giữa MobiFone và AVG vào danh mục tài liệu mật.

'Ông Son chỉ đạo đưa giao dịch MobiFone-AVG vào diện mật'  - ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Bắc Son. Ảnh: ĐỨC MINH

. Thời điểm ông làm thứ trưởng, Bộ TT&TT đã thiết lập danh mục các tài liệu mật chưa? - LS hỏi.
+ Khi tôi về đấy (Bộ TT&TT) thì chưa nắm được nhưng đến năm 2016, khi làm bộ trưởng và yêu cầu rà soát lại thì chưa có. Sau đó tôi yêu cầu Vụ Pháp chế làm đề nghị Bộ Công an lập danh mục tài liệu mật của Bộ TT&TT.

. Có phải do yếu tố nhạy cảm về an ninh mạng, một trong những đề xuất của Bộ TT&TT là xin ý kiến Bộ Công an đưa giao dịch này vào danh mục tài liệu mật? 
+ Việc Bộ TT&TT đề nghị đưa giao dịch vào danh mục tài liệu mật là theo ý kiến chỉ đạo của bộ trưởng và giao cho Vụ Quản lý doanh nghiệp chuẩn bị nội dung công văn này, tôi không được trao đổi, thảo luận gì mà chỉ được giao ký công văn.
. Các văn bản trao đổi giữa Bộ TT&TT và Bộ Công an, về phần MobiFone có được tiếp cận và biết? 

+ Tôi không được biết, bởi vì tôi chỉ được đọc các văn bản ấy theo yêu cầu chỉ đạo của bộ trưởng có bút phê về việc khi văn bản đến thì chuyển lãnh đạo bộ, tất cả lãnh đạo bộ biết; còn bộ trưởng chuyển cho ai nữa thì đó là trách nhiệm của bộ trưởng.

'Ông Son chỉ đạo đưa giao dịch MobiFone-AVG vào diện mật'  - ảnh 2
Bị cáo - cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn. Ảnh: TUYẾN PHAN

Theo cáo trạng, ngày 27-1-2015, Lê Nam Trà có văn bản trình Bộ TT&TT xin phê duyệt chủ trương cho MobiFone đầu tư dịch vụ truyền hình theo phương thức mua lại một hãng truyền hình kỹ thuật số. 

Từ chỉ đạo của Nguyễn Bắc Son, ngày 3-2-2015, Phạm Đình Trọng (cựu vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp) lập phiếu trình đề nghị cho MobiFone được thực hiện chủ trương đầu tư dịch vụ truyền hình theo phương thức mua lại một hãng truyền hình kỹ thuật số mà không yêu cầu MobiFone lập dự án đầu tư mới để có căn cứ so sánh, lựa chọn phương án đầu tư. 

Đề xuất của Phạm Đình Trọng được Nguyễn Bắc Son đồng ý và giao cho ký văn bản trả lời MobiFone. 

Ngày 6-2-2015, Phạm Đình Trọng có văn bản thống nhất chủ trương đầu tư theo đề xuất của MobiFone. Tại thời điểm này, giữa AVG và MobiFone chưa tiến hành thảo luận việc mua bán nhưng ngày 5-3-2015, Phạm Đình Trọng đã lập phiếu trình có nội dung: “Công ty AVG đã trao đổi, làm việc với Tổng Công ty Viễn thông MobiFone và thống nhất sẽ chuyển nhượng cổ phần của AVG cho MobiFone”.

Đặc biệt, Phạm Đình Trọng đề xuất MobiFone và AVG không thông tin, tuyên truyền giao dịch này và đưa giao dịch này vào danh mục mật của Nhà nước. Việc đề xuất của Phạm Đình Trọng đã được Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đồng ý. 

Ngày 5-3-2015, Trương Minh Tuấn có Văn bản số 44/BTTTT-QLDN gửi Bộ Công an đề xuất đưa dự án vào danh mục tài liệu mật.

TUYẾN PHAN