Tăng trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Mới đây Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 02/2022 (thay thế cho Thông tư số 09/2019) có hiệu lực kể từ 15-3-2022 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 1-1-2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc.

Theo đó, điểm mới trong thông tư lần này là Bộ Nội vụ đã tăng thêm 7,4% mức trợ cấp hàng tháng được hưởng cho đối tượng là cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

Cụ thể, Điều 2 Thông tư 02/2022 quy định, từ ngày 1-1-2022, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc như sau: Tăng thêm 7,4% mức trợ cấp hằng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 12-2021 theo công thức:

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ 1-1-2022 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 12-2021 x 1,074.

Trường hợp mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc sau khi điều chỉnh mà thấp hơn 2,5 triệu đồng/tháng thì được tăng thêm mức trợ cấp như sau:

- Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp hằng tháng dưới 2.300.000 đồng/người/tháng.

- Tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.

Thông tư 02/2022 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-3-2022 nhưng các chế độ quy định tại thông tư này được thực hiện kể từ ngày 1-1-2022.

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.