Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa gửi xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi) đã được chỉnh lý sau kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

Liên quan đến vị trí chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng ở các đơn vị thuộc Bộ, UBTVQH cho hay quá trình thảo luận, một số ý kiến tán thành với quy định của dự thảo luật, vì phù hợp với tổ chức bộ máy của công an theo tinh thần Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị; đề nghị xác định rõ tiêu chí xác định cục đặc biệt trong luật để làm căn cứ quyết định cấp bậc hàm.

Một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể vị trí có cấp bậc hàm cấp tướng, số lượng cấp phó có cấp bậc hàm cấp tướng như quy định của Luật CAND hiện hành, bảo đảm tương đương với quân hàm trong quân đội nhân dân, phù hợp với chỉ đạo của Bộ Chính trị về phong, thăng quân hàm cấp tướng.

UBTVQH thấy rằng việc xác định vị trí chức vụ có cấp hàm cấp tướng phải gắn với yêu cầu chỉ huy, chỉ đạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tăng cường trách nhiệm, vinh danh, ghi nhận vai trò, vị trí của sĩ quan. Do đó, việc xác định vị trí cấp tướng có ý nghĩa quan trọng và được dư luận quan tâm.

Trong quá trình xây dựng Luật CAND 2014, Bộ Chính trị đã nhiều lần cho ý kiến chỉ đạo cụ thể. Việc quy định vị trí có cấp bậc hàm cấp tướng trong dự thảo Luật cần nghiên cứu để quy định phù hợp với đề án đổi mới tổ chức bộ máy của Bộ Công an theo tinh thần Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời, cần tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị trong quá trình xây dựng Luật CAND 2014.

Tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định cụ thể vị trí chức vụ có cấp bậc hàm cấp tướng trong Luật, số lượng cấp phó có cấp bậc hàm cấp tướng.

Riêng đối với Cục trưởng các cục thuộc lực lượng an ninh, tình báo quy định khái quát như Luật CAND hiện hành để bảo đảm yêu cầu về tính chất hoạt động của lực lượng; đồng thời, bỏ quy định cục đặc biệt tại các điều khoản liên quan.

Về vị trí chức vụ Cục trưởng và tương đương có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, UBTVQH thống nhất chỉ đạo xác định theo các nguyên tắc:

Thứ nhất, kế thừa quy định của Luật CAND năm 2014 đối với các cục và tương đương không có thay đổi về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ hoặc có thay đổi theo hướng quy mô lớn hơn.

Thứ hai, đơn vị cấp cục có chức năng tham mưu chiến lược, đầu mối phối hợp với các bộ ngành, địa phương.

Thứ ba, Cục Nghiệp vụ có hệ lực lượng theo ngành dọc, quy mô hoạt động toàn quốc, có nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu, chủ trì phối hợp hoặc tham gia phối hợp thực hiện chức năng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thứ tư, đơn vị cấp cục có chức năng nghiên cứu, hướng dẫn, quản lý nghiệp vụ toàn lực lượng.

Tuy nhiên, hiện nay Bộ Công an vừa triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về cơ cấu, tổ chức, bộ máy của Bộ Công an; đang tiến hành xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc. Do đó, đến thời điểm này chưa có căn cứ để xác định cụ thể vị trí chức vụ có cấp bậc hàm Trung tướng, Thiếu tướng trong dự thảo Luật.

“Trên cơ sở các nguyên tắc nêu trên, UBTVQH sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan thẩm tra, cơ quan soạn phối hợp chặt chẽ, sớm xác định cụ thể các vị trí chức vụ có cấp bậc hàm trung tướng, thiếu tướng trong dự thảo để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6” - UBTVQH cho biết.

Một nội dung quan trọng khác, về cấp bậc hàm cao nhất của giám đốc công an tỉnh. Theo UBTVQH, một số ý kiến nhất trí với quy định của dự thảo luật; một số ý kiến đề nghị bổ sung tiêu chí xác định giám đốc công an cấp tỉnh có cấp bậc hàm tướng, có quy trình, điều kiện chặt chẽ.

Trong khi, ý kiến khác đề nghị tất cả giám đốc công an cấp tỉnh có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng để phù hợp với vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, quy mô tổ chức của công an cấp tỉnh, công tác quy hoạch trong CAND.

Một số ý kiến đề nghị quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với giám đốc công an cấp tỉnh, thành phố là đại tá, bảo đảm tương đương với quân hàm của chỉ huy quân sự địa phương theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

UBTVQH thấy rằng việc xác định giám đốc công an cấp tỉnh có cấp bậc hàm cấp tướng cần thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị. Hiện nay, Bộ Công an tổ chức lại bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 22, theo đó, sẽ tăng thẩm quyền và thực hiện phân cấp mạnh xuống công an cấp tỉnh.

Do vậy, một số tỉnh có nhu cầu cấp tướng để chỉ đạo điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Tuy nhiên, nếu giám đốc công an một số tỉnh có cấp bậc hàm Thiếu tướng sẽ không bảo đảm tương đương với chỉ huy cơ quan quân sự cấp tỉnh ở địa phương. Đồng thời, trong quá trình thực hiện, số lượng tỉnh, thành phố được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I có thể sẽ tăng lên dẫn đến số lượng cấp tướng tăng.

UBTVQH cho biết sẽ tiếp tục báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền về vấn đề này, để quy định cho phù hợp.