52% bệnh viện ở TP.HCM có nước thải y tế đạt chuẩn

Cụ thể, toàn TP.HCM hiện có 108 bệnh viện, trong đó 56 bệnh viện có nước thải y tế đạt chuẩn (gồm 11 bệnh viện thuộc trung ương, 20 thuộc Sở Y tế TP, 10 thuộc quận/huyện và 15 của tư nhân).

Hiện TP.HCM có 10 bệnh viện thuộc trung ương, 11 bệnh viện thuộc Sở, 13 bệnh viện thuộc quận/huyện, 18 bệnh viện tư nhân chưa đạt hoặc đạt một số chỉ tiêu về xử lý nước thải y tế. TP đang yêu cầu các bệnh viện này khẩn trương khắc phục.

N.NAM