Tôi nghỉ việc tại công ty từ tháng 3-2021. Tuy nhiên, đến nay công ty vẫn chưa chốt sổ BHXH cho tôi. Từ khi nghỉ việc đến nay, tôi ngừng đóng BHXH và bắt đầu việc kinh doanh tự do tại nhà. Xin hỏi giờ tôi muốn tiếp tục tham gia BHXH với hình thức tự nguyện và cộng nối thời gian tham gia BHXH trước đó thì tôi phải làm thế nào?

Bạn đọc Mỹ Hạnh (TP.HCM)

BHXH TP.HCM trả lời: Theo khoản 4 Điều 2 Luật BHXH năm 2014, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì đều có thể tham gia BHXH tự nguyện.

Như vậy, nếu bạn đã chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc và chưa tham gia BHXH bắt buộc ở nơi nào thì bạn có thể tham gia BHXH tự nguyện.

Tuy nhiên, để cộng nối thời gian đóng BHXH bắt buộc với thời gian đóng BHXH tự nguyện làm căn cứ tính hưởng chế độ sau này thì bắt buộc sổ BHXH của bạn phải được đơn vị cũ chốt xác nhận thời gian đóng BHXH.

Trường hợp của bạn có thể liên hệ công ty cũ yêu cầu đơn vị này phải có trách nhiệm chốt sổ, xác nhận thời gian đóng BHXH. Sau đó, bạn có thể tham gia BHXH tự nguyện và được cộng nối thời gian đóng BHXH bắt buộc với thời gian đóng BHXH tự nguyện làm căn cứ tính hưởng chế độ sau này.