Bình Phước: Xác nhận sai để cấp đất rừng cho dân

Kết luận thanh tra của chủ tịch UBND huyện Đồng Phú (Bình Phước) đã nêu như vậy.

Theo kết quả thanh tra, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp huyện, nguyên chủ tịch xã Tân Hưng, giám đốc Ban QLR Suối Nhung đã xác định sai nguồn gốc đất (đất do các hộ lấn chiếm nhưng xác nhận hợp pháp), dẫn đến huyện cấp giấy cho các hộ dân sai, làm thất thoát lớn đất rừng.

MINH AN