Làm thủy điện phải trả về hạ lưu dòng chảy phù hợp

Khi làm công trình thủy điện, phải trả về hạ lưu của sông lưu lượng dòng chảy phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường và các đối tượng dùng nước, kể cả yêu cầu giao thông thủy trong mùa khô. Khi ở hạ lưu không có yêu cầu dùng nước thì trong mùa khô vẫn phải trả về hạ lưu một lượng nước tối thiểu.

Chủ đầu tư phải có đánh giá và biện pháp bảo vệ hoặc giảm thiểu những tác động bất lợi đối với công trình và các đối tượng bị ảnh hưởng. Đó là những thiệt hại về vật chất do ngập nước gây ra như mất đất, đặc biệt là đất nông nghiệp và mất các khu bảo tồn thiên nhiên, rừng đặc dụng, tài nguyên khoáng sản.

HOÀNG VÂN

Thủ tướng phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

Thủ tướng phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

(PLO)- Lễ phát động Tết trồng cây là hoạt động cấp quốc gia mở đầu trong cả nước nhằm thực hiện chương trình "Vì một Việt Nam xanh" trong năm 2023 với mục tiêu trồng mới 22,5 triệu cây xanh.