Làm thủy điện phải trả về hạ lưu dòng chảy phù hợp

Khi làm công trình thủy điện, phải trả về hạ lưu của sông lưu lượng dòng chảy phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường và các đối tượng dùng nước, kể cả yêu cầu giao thông thủy trong mùa khô. Khi ở hạ lưu không có yêu cầu dùng nước thì trong mùa khô vẫn phải trả về hạ lưu một lượng nước tối thiểu.

Chủ đầu tư phải có đánh giá và biện pháp bảo vệ hoặc giảm thiểu những tác động bất lợi đối với công trình và các đối tượng bị ảnh hưởng. Đó là những thiệt hại về vật chất do ngập nước gây ra như mất đất, đặc biệt là đất nông nghiệp và mất các khu bảo tồn thiên nhiên, rừng đặc dụng, tài nguyên khoáng sản.

HOÀNG VÂN

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.