Ngừng tuyển sinh đào tạo từ xa ngành giáo viên

Ngừng tuyển sinh đào tạo từ xa ngành giáo viên ảnh 1

Ngừng đào tạo ngành giáo viên từ xa 

Quyết định cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học đã được phép đào tạo từ xa các ngành này phải tiến hành đánh giá tổng kết quá trình phát triển, tổ chức hoạt động đào tạo từ xa từ khi được phép đào tạo đến nay, rà soát chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đối với hình thức đào tạo từ xa, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Các trường thực hiện báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/12/2014.

Đối với các khóa đã tuyển sinh trước ngày quyết định này có hiệu lực thì các trường được tiếp tục đào tạo và cấp văn bằng theo quy định.

Đ.LIÊN

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.