Phát hiện bộ sưu tập tiền xu cổ Nhật Bản tại Hà Tĩnh

Theo đó, trong quá trình khảo sát, sưu tầm các tài liệu hiện vật tại huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, các nhà nghiên cứu khảo cổ học của Bảo tàng Hà Tĩnh đã phát hiện một số đồng tiền xu cổ Nhật Bản.

Trên đồng xu thể hiện dấu tích của hai niên hiệu: Nguyên Phong Thông Bảo và Khoan Vĩnh Thông Bảo. Kích thước cụ thể mỗi đồng xu: Đường kính 25 mm, nặng 3 g; ở giữa có lỗ vuông mỗi cạnh 5,5 mm; tiền có màu vàng sẫm được đúc thủ công; mặt trước khắc bốn chữ Hán cổ: Nguyên Phong Thông Bảo (Nagasaki) và Khoan Vĩnh Thông Bảo (Tokugawa)…

Các nhà nghiên cứu khảo cổ ở Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết các đồng tiền có niên hiệu Nguyên Phong Thông Bảo và Khoan Vĩnh Thông Bảo được đúc ở Nhật Bản dưới triều đại Kanei - Thiên Hoàng (1611-1722) thế kỷ XVII.

Theo nhận định ban đầu, sở dĩ đồng tiền cổ này có ở Hà Tĩnh là do các thương nhân người Hoa và người Nhật mang vào Việt Nam giao dịch thương mại qua hệ thống các thương cảng cổ ở cả Đàng Trong và Đàng Ngoài thời Đại Việt thế kỷ XVII…

Được biết đây là lần đầu tiên Hà Tĩnh phát hiện đồng tiền xu cổ Nhật Bản. Việc phát hiện có thể cho thấy mối quan hệ giao thương, buôn bán của các triều đại phong kiến Việt Nam trên đất Hà Tĩnh với các vùng miền trong cả nước và nước ngoài như Nhật Bản, Trung Quốc…