GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

Quản lý chất lượng an toàn thi công công trình

Khách mời: Ông NGUYỄN VĂN HIỆP, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.

Mời bạn đọc đặt câu hỏi và theo dõi trả lời trên Pháp Luật TP.HCM Online (http://phapluattp.vn).

BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM