Sắp có chính sách hỗ trợ trẻ bị bệnh tim bẩm sinh

Theo đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất 5 đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh với các mức hỗ trợ khác nhau.

Trẻ em dưới 6 tuổi được bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám, phẫu thuật tim.

Trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi thuộc các hộ gia đình nghèo được bảo hiểm y tế thanh toán 95% chi phí (nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho 1 lần khám, phẫu thuật), phần còn lại do ngân sách nhà nước chi trả.

Trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 được bảo hiểm y tế thanh toán 95% chi phí (nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho 1 lần khám, phẫu thuật), phần còn lại do ngân sách nhà nước chi trả.

Trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi thuộc các hộ gia đình cận nghèo có thẻ bảo hiểm y tế được bảo hiểm y tế thanh toán 80% chi phí (nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho 1 lần khám, phẫu thuật), phần còn lại do ngân sách nhà nước chi trả.

Trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi thuộc các hộ gia đình cận nghèo không có thẻ bảo hiểm y tế được hỗ trợ 50% từ ngân sách nhà nước, phần còn lại do gia đình bệnh nhân chi trả.

Những trường hợp trẻ em được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em các tỉnh, thành phố hoặc các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ kinh phí, ngân sách nhà nước hỗ trợ phần chênh lệch chi phí khám, phẫu thuật tim (nếu có) sau khi trừ tất cả các khoản đã thanh toán theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội còn đề xuất hỗ trợ ngoài chi phí khám và phẫu thuật. Đối với trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, trẻ em thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 sẽ được hỗ trợ 1 lần chi phí ăn, ở, đi lại là 5 triệu đồng/người/lần./.

Theo Hồng Kiều (Vietnam+)