Nghệ An có tân chủ tịch UBND tỉnh 42 tuổi
(PLO)- Ngay sau khi được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An với số phiếu tuyệt đối 86/86, ông Thái Thanh Quý (42 tuổi) nói ông sẽ "lấy dân làm gốc, tôn trọng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân...". 

Ông Thái Thanh Quý (42 tuổi), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An, được bầu chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tuyệt đối 86/86 phiếu bầu.

Nghệ An có tân chủ tịch UBND tỉnh 42 tuổi - ảnh 1
HĐND tỉnh Nghệ An bỏ phiếu bầu chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Sáng 1-10, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 7 để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Theo quy trình bầu cử, kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm và biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Đường nay được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-10-2018.

 Ông Thái Thanh Quý phát biểu.

HĐND tỉnh Nghệ An đã tín nhiệm bầu ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An, giữ chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tuyệt đối 86/86 phiếu bầu.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Nghệ An đã biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Thái Thanh Quý.

Ông Thái Thanh Quý (sinh năm 1976, dân tộc Kinh, quê quán xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) trình độ chuyện môn thạc sĩ kinh tế, trình độ chính trị cao cấp.

Nghệ An có tân chủ tịch UBND tỉnh 42 tuổi - ảnh 2
Ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, tặng hoa chúc mừng ông Thái Thanh Quý

Nghệ An có tân chủ tịch UBND tỉnh 42 tuổi - ảnh 3

Ông Thái Thanh Quý phát biểu.

Ông Quý phát biểu: “Nhận nhiệm vụ tại thời điểm hiện nay, tôi nhận thức được rằng đường lối phát triển của tỉnh đã xác định trong Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị với rất nhiều mục tiêu được cụ thể hóa trong nghị quyết Đại hội 18 của Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Nhiệm vụ của tôi là tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu của nghị quyết đã đề ra. Trên cương vị mới tôi sẽ cố gắng dành toàn bộ tâm trí, sức lực, nỗ lực phấn đấu cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

"Thường xuyên bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, quyền hạn, theo quy định của hiến pháp và pháp luật; giữ gìn xây dựng sự đoàn kết nhất trí phát huy dân chủ đồng thời đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, năng động sáng tạo, quyết liệt trong thực thi nhiệm vụ, lấy dân làm gốc, tôn trọng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để giải quyết các vấn đề. Tiếp tục đổi mới tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước xây dựng hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh. Đồng thời, trước mắt sẽ sớm ổn định công việc, tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; phấn đấu hoàn thành thắng lợi, các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2018...”.

ĐẮC LAM