UBND TP.HCM vừa có báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 2017.
Theo báo cáo này, trong chín tháng đầu năm 2017, TP.HCM đã chuyển đổi vị trí công tác 379 cán bộ, công chức thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, tài chính - kế toán, thủ quỹ, thanh tra chuyên ngành.
UBND TP.HCM cho rằng việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với năng lực của từng cán bộ trên cơ sở tinh gọn biên chế, nhằm phòng ngừa tham nhũng.
Tuy nhiên, UBND TP.HCM khẳng định chưa phát hiện trường hợp tham nhũng nào, ngoài nghi vấn bà BTTT chiếm dụng gần 1 tỉ đồng của Trung tâm giám định Y khoa TP. Vụ việc đã chuyển cho cơ quan điều tra.
Báo cáo cũng nêu TP.HCM chưa phát hiện trường hợp tặng quà, nhận quà và nộp lại quà. TP cũng chưa xử lý trách nhiệm người đứng đầu vì để xảy ra tham nhũng. Đồng thời, kiểm tra 204 đơn vị về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức cũng chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm.
Về thực hiện các quy định công khai, minh bạch trong hoạt động, UBND TP cho biết vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện hoặc có thực hiện nhưng chưa đầy đủ các quy định về công khai, minh bạch; một số thủ tục hành chính giải quyết cho dân chưa kịp thời niêm yết công khai.
Đánh giá chung, UBND TP.HCM cho rằng công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực, nhưng công tác tự kiểm tra giám sát tại một số cơ quan đơn vị chưa thường xuyên. Một số cơ quan đứng đầu ở một số địa phương chưa kiên trì đầu tư các giải pháp phòng chống tham nhũng. Tác phong, thái độ của một số công chức chưa tốt.
Cán bộ, công chức và người dân còn e ngại, cả nể, chưa kiên quyết trong đấu tranh, góp ý phê bình, phản ánh nên việc phòng chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu.

Trong chín tháng đầu năm, toàn TP đã thực hiện 196 cuộc thanh tra hành chính, kết quả phát hiện 142 đơn vị (trong tổng số 337 đơn vị) có sai phạm về kinh tế với số tiền hơn 440 tỉ đồng. TP kiến nghị thu hồi hơn 327 tỉ đồng và đã thu hồi được gần 315 tỉ đồng.

Các cuộc thanh tra cũng xử lý hành chính 127 tập thể và 124 cá nhân và đã chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc là thanh tra việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường mẫu giáo của doanh nghiệp tư nhân Khôi Nguyên tại khu nhà ở An Lạc (phường An Lạc, quận Bình Tân) và vụ thanh tra việc phòng chống tham nhũng trong việc quản lý sử dụng vốn nhà nước tại Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.