UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định thực hiện cách ly xã hội đối với ba huyện Yên Dũng, Lạng Giang và Lục Nam, để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, từ 00 giờ ngày 19-5, toàn bộ địa bàn ba huyện nêu trên sẽ bắt đầu giãn cách theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng.

Cụ thể, việc cách ly xã hội phải đảm bảo theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã. Mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng (trừ trường hợp thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026)…