Bỉ sẽ áp dụng “cái chết êm ái” cho bệnh nhi?

Để đi đến quyết định này cần có sự hội chẩn, tiên lượng của một hội đồng y khoa về tình hình sức khỏe bệnh nhi và phải được cha mẹ bệnh nhi đồng ý.

Dự thảo sẽ được Quốc hội bàn bạc trong thời gian tới. Một cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy 3/4 dân Bỉ ủng hộ đề xuất này.

Đến nay trên thế giới chỉ mới có ba nước có luật cho phép bác sĩ áp dụng “cái chết êm ái” cho bệnh nhân bế tắc về y tế. Năm 2002, Hà Lan và Bỉ cùng thông qua luật. Tuy nhiên, trong khi Hà Lan mở rộng tuổi bệnh nhân áp dụng “cái chết êm ái” xuống đến 12 thì Bỉ chỉ áp dụng cho bệnh nhân trưởng thành. Luxembourg cũng thông qua luật này cho bệnh nhân trưởng thành vào năm 2009. Các bác sĩ chỉ có quyền áp dụng “cái chết êm ái” trong điều kiện bệnh nhân còn tỉnh táo, sáng suốt, tình nguyện và thường xuyên lặp lại yêu cầu được chết.

ĐĂNG KHOA