Chủ tịch nước: Xây dựng đội ngũ doanh nhân có trách nhiệm xã hội

Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, đóng góp của cộng đồng DN, doanh nhân vào những thành tựu chung của đất nước. Chủ tịch nước cho rằng nhiệm vụ của cộng đồng DN, doanh nhân là xây dựng được chương trình hành động cụ thể, chú trọng vào chiến lược sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường dài hạn, phát huy nội lực và lợi thế so sánh. Bên cạnh đó, tranh thủ ngoại lực, nguồn vốn, công nghệ mới, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ để khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. 

Chủ tịch nước cũng đề nghị các bộ, ngành chức năng cùng cộng đồng DN, doanh nhân cần chủ động xây dựng và thực hiện các biện pháp bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhà nước, DN và người tiêu dùng trong nước. Đồng thời xây dựng đội ngũ doanh nhân có tinh thần dân tộc, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, có đủ năng lực, trình độ để tham gia tích cực vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu...

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.