Chuyên gia có thể làm việc cho Quốc hội theo vụ việc, trả thù lao theo giờ

Ngày 23-2, Tổng thư ký Quốc hội (QH), Chủ nhiệm Văn phòng QH Bùi Văn Cường đã công bố Nghị quyết 15/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ QH về việc quy định việc sử dụng chuyên gia của Chủ tịch QH, phó chủ tịch QH, tổng thư ký QH, các cơ quan của QH, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ QH (gọi tắt là cơ quan, người có thẩm quyền).

Theo nghị quyết, chuyên gia bao gồm: nguyên đại biểu QH, các nhà khoa học, người làm công tác quản lý, nghiên cứu, hoạt động thực tiễn ở trong nước và ngoài nước…

Về nguyên tắc, việc sử dụng chuyên gia phải căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, người có thẩm quyền và bảo đảm công khai, minh bạch, đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Cơ quan, người có thẩm quyền tùy theo tính chất công việc được sử dụng chuyên gia làm việc theo hình thức thường xuyên hoặc theo từng nội dung công việc cụ thể vào thời gian nhất định...

Căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu công việc và lĩnh vực cụ thể, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định số lượng chuyên gia cần sử dụng.

Chuyên gia phải là người có trình độ đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực cần tham vấn; có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có sức khỏe, tâm huyết, có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức sâu rộng, có trí tuệ và uy tín trong công tác tham mưu, hoạch định chính sách, chiến lược…

Chuyên gia có các nhiệm vụ, quyền hạn như nghiên cứu, cung cấp thông tin, hoàn chỉnh báo cáo, bài viết, bài nói, ý kiến bình luận, nhận xét, phát biểu, các ý kiến góp ý theo nhiệm vụ và lĩnh vực được giao…

Về mức thù lao chi trả cho chuyên gia có thể trả theo tháng, theo tuần, theo ngày, theo giờ hoặc thuê khoán chuyên môn. Định mức chi cho từng nội dung cụ thể không vượt quá định mức chi đã được quy định tại các văn bản hiện hành.

Thanh Hóa xin cơ chế đặc thù thêm 10 phó giám đốc sở

Thanh Hóa xin cơ chế đặc thù thêm 10 phó giám đốc sở

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Đỗ Minh Tuấn vừa ký văn bản gửi Bộ Nội vụ đề nghị xem xét, báo cáo Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách đặc thù về tổ chức bộ máy xin thêm 10 phó giám đốc sở như Hà Nội và TP.HCM.