Giới thiệu 50 bức tranh của các em có HIV/AIDS

Lễ hội nhằm hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, đồng thời động viên, kêu gọi mọi người xóa bỏ sự kỳ thị với những người nhiễm HIV/AIDS.

50 bức tranh đặc sắc nhất do các em bị nhiễm HIV/AIDS vẽ sẽ được giới thiệu tại lễ hội để mọi người có cái nhìn khách quan về cuộc sống của các em. Bên cạnh là hoạt động vui chơi, múa hát tập thể…

Anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ và TS tâm lý Huỳnh Văn Sơn sẽ giao lưu, tư vấn về công tác phòng chống HIV/AIDS, cách làm cho cuộc sống người có HIV có ý nghĩa hơn.

T.MẬN