Kéo dài giao dịch chứng khoán đến 15g

SGDCK Hà Nội cũng được kéo dài thời gian giao dịch phiên buổi chiều từ 13g đến 15g, áp dụng từ ngày 29-7-2013.

Ủy ban Chứng khoán yêu cầu các SGDCK phối hợp với TTLKCK để đảm bảo việc chuyển dữ liệu được ổn định, an toàn và chịu trách nhiệm công bố thông tin về sự thay đổi.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 87/2013 hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán. Theo đó, khi thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến, nhà đầu tư có thể sử dụng phiếu lệnh điện tử. Công ty chứng khoán phải ký một hợp đồng bằng văn bản với khách hàng quy định rõ trách nhiệm pháp lý của cả hai bên bao gồm trách nhiệm bồi thường khi xảy ra rủi ro.

Công ty chứng khoán phải nêu rõ những rủi ro dưới hình thức một “Bản công bố rủi ro” đính kèm hợp đồng, như: lệnh giao dịch có thể bị treo, bị ngừng, bị trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu; nhận dạng tổ chức hoặc nhà đầu tư không chính xác, lỗi về bảo mật và các rủi ro khác...

Đặc biệt, thông tư yêu cầu công ty chứng khoán phải lưu trữ, đảm bảo tính toàn vẹn, dạng nguyên bản của các chứng từ điện tử, phiếu lệnh điện tử, dữ liệu điện tử và ghi âm các cuộc điện thoại đặt lệnh của khách hàng ít nhất là 10 năm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-8-2013.

Theo CẦM VĂN KÌNH (TTO)

Đại diện SpaceX, Netflix, Boeing... tới Việt Nam

Đại diện SpaceX, Netflix, Boeing... tới Việt Nam

(PLO)-  SpaceX, Netflix và Boeing là ba trong số những công ty sẽ có mặt trong đoàn doanh nghiệp lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội đầu tư và bán hàng