Mỹ tăng thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam

So với kết quả sơ bộ công bố giữa tháng 3-2012, mức thuế áp cho 34 doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam đều tăng. Cụ thể, mức thuế chống bán phá giá áp cho Minh Phu Group tăng từ 0,09% lên 1,27%; Nha Trang Seafoods từ 0% lên 1,23%; Camimex từ 0,8% lên 1,25%; còn 31 công ty khác đều tăng từ 1,03% lên 1,25%.

Tuy nhiên, mức thuế chống bán phá giá đối với các công ty Việt Nam vẫn thấp hơn so với các công ty Ấn Độ (đa phần là 2,51%) và Thái Lan (đa phần 1,38%).

QUANG HUY