Ngoài cương vị chính quyền, ông Cửu còn là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. Mùa thi năm ngoái, ông là trưởng ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia.

Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình tiến hành đi đến kết luận ông Bùi Văn Cửu đã thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ một số khâu trong quá trình tổ chức kỳ thi, quá trình thực hiện quy chế thi, nhất là khâu chấm thi. Từ đó để xảy ra sai phạm, can thiệp, tác động, sửa chữa, nâng điểm thi cho 65 thí sinh và đến nay bảy cán bộ giáo dục Hòa Bình bị khởi tố.

Hậu quả này được đánh giá là rất nghiêm trọng và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Đề nghị cách chức trong Đảng với giám đốc Sở GD&ĐT

Cũng là cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý, trong cuộc họp này, Tỉnh ủy Hòa Bình đã bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật cách chức với ông Bùi Trọng Đắc, Tỉnh ủy vên, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình.

Là giám đốc Sở GD&ĐT, phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo thi, chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia 2018, ông Đắc bị kết luận là thiếu kiểm tra, giám sát chặt chẽ một số khâu trong quá trình tổ chức thi, quá trình thực hiện quy chế thi, nhất là khâu chấm thi.

Bản thân ông đã bố trí thành viên tại một số ban của hội đồng thi sai quy chế thi; giao nhiệm vụ cho trưởng ban, phó trưởng ban phúc khảo chưa đúng với quy chế thi… và là người chịu trách nhiệm chính để xảy ra sai phạm của cấp dưới.

Mức kỷ luật cách chức với cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý là thuộc thẩm quyền của Ban bí thư. Vì vậy, Tỉnh ủy Hòa Bình sẽ chuyển hồ sơ để Ban bí thư xem xét quyết định.

Mức kỷ luật mà Hòa Bình đề xuất với ông Đắc là ngang án kỷ luật mà Ban bí thư đã quyết định với người đồng cấp Sơn La, ông Hoàng Tiến Đức.

Hà Giang áp dụng kỷ luật nhẹ hơn với trường hợp tương tự, Giám đốc Sở GD&ĐT Vũ Văn Sử và do đó đang bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương lập đoàn xem xét lại.

Xem xét kỷ luật ba giám đốc sở có con được nâng điểm

Với một số cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có con được sửa chữa, nâng điểm thi, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra.

Đó là ông Nguyễn Văn Thắng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở GTVT; ông Trần Văn Tiệp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT; ông Đỗ Hải Hồ, Giám đốc Sở KH&CN; ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Thuế và ông Phạm Hồng Hải, Giám đốc Công ty Bảo Việt Hòa Bình.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hoàng Văn Đức cho biết hiện chưa thể chứng minh những cán bộ này "chạy", xin nâng điểm cho con. Vì vậy, cơ quan kiểm tra áp dụng Quy định số 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, yêu cầu các tổ chức Đảng liên quan thực hiện quy trình thi hành kỷ luật theo thẩm quyền, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trước ngày 10-8.

Cũng liên quan đến vụ gian lận thi cử này, với số đảng viên cấp thấp hơn, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với ông Nguyễn Đức Lương, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, phó trưởng ban chỉ đạo thi, phó chủ tịch hội đồng thi, trưởng ban in sao đề thi, trưởng ban coi thi THPT quốc gia năm 2017-2018 tỉnh Hòa Bình.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Hường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT và ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.