(PL)- Liên quan đến việc vùng biển Vĩnh Tân có hiện tượng cá và các loại nhuyễn thể chết bất thường trùng thời điểm Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 hoạt động, ngày 24-9, Tổng Công ty Phát điện 3 - Ban quản lý dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân (công ty) cho là không liên quan đến hoạt động của nhà máy.

Theo công ty, hai tổ máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã vận hành thử nghiệm. Trước khi đốt than thử nghiệm, công ty đã có thông báo và các cơ quan đã đến kiểm tra.

Khi có thông tin về hiện tượng hải sản chết ở khu vực Vĩnh Tân, công ty đã kiểm tra, rà soát lại tất cả hệ thống bảo vệ môi trường của nhà máy và xác nhận các hệ thống đều làm việc bình thường.

Về vùng biển có hiện tượng bồi lắng lớp bùn dày 1-2 cm, khu vực này cách nhà máy 10-20 km. Công ty cũng cho là khu vực ven biển thuộc tỉnh Bình Thuận hiện nay đang mùa mưa, gió khá lớn làm cho nước biển ven bờ một số nơi bị đục, có khả năng ảnh hưởng đến thủy sinh, việc này không liên quan hoạt động của nhà máy.

PV