Những hình ảnh ngập lũ tại tỉnh Đồng Nai - ảnh 1
Nhiều căn nhà của người dân ngập sâu trong nước. 

Những hình ảnh ngập lũ tại tỉnh Đồng Nai - ảnh 2
Heo được đưa lên cao. 

Những hình ảnh ngập lũ tại tỉnh Đồng Nai - ảnh 3
Lực lượng chức năng đưa heo ra khỏi những khu vực bị ngập sâu. 

Những hình ảnh ngập lũ tại tỉnh Đồng Nai - ảnh 4
Tài sản của người dân được di dời. 

Những hình ảnh ngập lũ tại tỉnh Đồng Nai - ảnh 5
Vườn cây hộ dân chìm trong nước. 

Những hình ảnh ngập lũ tại tỉnh Đồng Nai - ảnh 6
Người dân vẫn tiếp tục di dời ra khu vực nguy hiểm đảm bảo sự an toàn. 

Những hình ảnh ngập lũ tại tỉnh Đồng Nai - ảnh 7
Nhiều tuyến đường vẫn bị ngập, cơ quan chức năng không cho người dân đi qua để đảm bảo sự an toàn.