Thưởng 5 triệu đồng cho người phòng, chống tội phạm xuất sắc

Theo đó, các cá nhân, tổ chức, cơ quan có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và ma túy sẽ được Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương hỗ trợ thưởng bằng tiền tối đa 5 triệu đồng/người/lần khen thưởng và với tập thể tối đa 20 triệu đồng/tập thể/lần khen thưởng.

Ngoài ra, nếu cá nhân bị thương tích, tổn hại sức khỏe trong khi phòng, chống tội phạm và ma túy thì được hỗ trợ tối đa không quá 20 triệu đồng/người. Nếu bị thiệt hại về tính mạng thì tối đa không quá 50 triệu đồng/người.

Thông tư 61/2019 cũng nhấn mạnh các mức hỗ trợ phải đảm bảo thành tích đến đâu hỗ trợ thưởng đến đó.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm