Hai ông Trump, Kim đến khách sạn Capella chuẩn bị thượng đỉnh
(PLO)- Thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra vào lúc 9 giờ sáng 12-6.

8 giờ 20 phút sáng 12-6, đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đến khách sạn Capella ở Sentosa (Singapore) cho cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Đoàn xe chở ông Kim cũng đến khách sạn Capella sau đoàn xe chở ông Trump vài phút.

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng 12-6.

Đoàn xe chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiến về khách sạn Capella, nơi tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều, sáng 12-6. Ảnh: CNA
Đoàn xe chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiến về khách sạn Capella, nơi tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều, sáng 12-6. Ảnh: CNA

Đoàn xe chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trên đường tiến về khách sạn Capella, nơi tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều, sáng 12-6. Ảnh: CNA
Đoàn xe chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trên đường tiến về khách sạn Capella, nơi tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều, sáng 12-6. Ảnh: CNA

Đoàn xe chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trên đường tiến về khách sạn Capella, nơi tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều, sáng 12-6. Ảnh: CNA
Đoàn xe chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trên đường tiến về khách sạn Capella, nơi tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều, sáng 12-6. Ảnh: CNA

Đoàn xe chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trên đường tiến về khách sạn Capella, nơi tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều, sáng 12-6. Ảnh: CNA
Đoàn xe chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trên đường tiến về khách sạn Capella, nơi tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều, sáng 12-6. Ảnh: CNA

Hai ông Trump, Kim đến khách sạn Capella chuẩn bị thượng đỉnh - ảnh 5
Đoàn xe chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trên đường tiến về khách sạn Capella, nơi tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều, sáng 12-6. Ảnh: CNA

Đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Doanld Trump trên đường tiến về khách sạn Capella, nơi tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều, sáng 12-6. Ảnh: CNA
Đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Doanld Trump trên đường tiến về khách sạn Capella, nơi tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều, sáng 12-6. Ảnh: CNA

Đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Doanld Trump trên đường tiến về khách sạn Capella, nơi tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều, sáng 12-6. Ảnh: CNA
Đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Doanld Trump trên đường tiến về khách sạn Capella, nơi tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều, sáng 12-6. Ảnh: CNA

Đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Doanld Trump trên đường tiến về khách sạn Capella, nơi tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều, sáng 12-6. Ảnh: CNA
Đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Doanld Trump trên đường tiến về khách sạn Capella, nơi tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều, sáng 12-6. Ảnh: CNA

Đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Doanld Trump trên đường tiến về khách sạn Capella, nơi tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều, sáng 12-6. Ảnh: CNA
Đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Doanld Trump trên đường tiến về khách sạn Capella, nơi tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều, sáng 12-6. Ảnh: CNA


 

 

 

 

 

 

 

 

ĐĂNG KHOA