Cục Thuế TP. HCM vừa công bố công khai thông tin các doanh nghiệp nợ thuế đợt 3 năm 2019. Theo danh sách này, có 449 doanh nghiệp nợ thuế, với tổng số tiền hơn 501 tỉ đồng.

Trong số này, doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất là Công ty TNHH Thương mại Lô Hội (quận 3 - Công ty Lô Hội) với số nợ thuế 102 tỉ đồng.

Hai doanh nghiệp nợ trên 50 tỉ đồng là Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Thuận (quận 3) nợ 72 tỉ đồng và Công ty Cổ phần Thương mại - Tư vấn – Đầu tư - Xây dựng bách khoa Việt (quận Tân Phú) nợ 51 tỉ đồng.

Ngoài ra còn có  Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Phương Nam (quận 3) với số nợ hơn 15 tỉ đồng; Công ty TNHH Xây dựng Hằng Hòa (huyện Bình Chánh) nợ gần 9,9 tỉ đồng; Công Ty TNHH Dệt may Hùng Phúc (quận Tân Phú) nợ 7,8 tỉ đồng; Công ty TNHH Xây dựng công trình An Cường (quận Tân Phú) nợ 7,7 tỉ đồng...

Theo báo cáo trước đó của Cục Thuế TP. HCM, tổng số nợ thuế do đơn vị quản lý có khả năng thu tính đến ngày 30-4 tăng 56,5% so với thời điểm đầu năm.

Về kết quả thu nợ thuế của năm 2018 chuyển sang, bốn tháng đầu năm 2019, Cục Thuế TP.HCM thu được khoảng 2.800 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 31%; gồm thu bằng biện pháp quản lý nợ 1.600 tỉ đồng và thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 1.165 tỉ đồng.