Lại phát hiện thịt thối đưa về TP.HCM tiêu thụ

Tang vật thu giữ hơn 1,5 tấn sản phẩm động vật, gồm 823 kg sản phẩm gia súc, 700 kg trứng cút không giấy chứng nhận kiểm dịch, không dấu kiểm soát giết mổ.

Theo Hoàng Việt (TNO)