Quảng Bình đã đưa hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới

Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng đã cho ý kiến về một số kiến nghị của tỉnh Quảng Bình trong phát triển văn hóa cơ sở, hạ tầng phục vụ du lịch, đơn giản hóa thủ tục đối với du khách.

Phó Thủ tướng cho rằng dù còn rất nhiều khó khăn, không thuận lợi về cơ sở hạ tầng giao thông nhưng tỉnh Quảng Bình đã rất nỗ lực, chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, góp phần giữ ổn định an ninh, chính trị, phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Thủ tướng cho biết hiệu quả từ những cách làm sáng tạo trong xúc tiến, quảng bá du lịch của Quảng Bình còn góp phần đưa hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới.

Cho rằng Quảng Bình có nhiều kinh nghiệm trong phát triển du lịch cộng đồng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh mô hình này không chỉ giúp giảm nghèo mà còn mở ra cơ hội cho bà con, các em nhỏ tiếp cận với thế giới bên ngoài…

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm