Tăng cường hoạt động thanh tra thi tốt nghiệp THPT

Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, sau khi ban hành các văn bản liên quan đến kì thi tốt nghiệp THPT năm 2012, các Sở GD-ĐT đã làm tốt công tác tham mưu để UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập ban chỉ đạo thi; phối hợp với UBND các cấp, các ngành có liên quan, chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuẩn bị tốt cho kỳ thi. Tuy nhiên, ở một số địa phương vẫn còn một số thiếu sót.

Để tiếp tục tăng cường chất lượng, hiệu quả của hoạt động thanh tra, góp phần bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Bộ GD-ĐT yêu cầu Giám đốc các Sở GD-ĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện việc điều động cán bộ, giáo viên các đơn vị trực thuộc đi làm nhiệm vụ thanh tra thi theo đúng quy định. Thực hiện việc cử các thành viên của mỗi hội đồng coi thi đảm bảo quy định và có biện pháp để cán bộ, giáo viên làm nhiệm dự phòng tại các hội đồng coi thi kịp thời thực hiện nhiệm vụ khi được điều động.

Đồng thời, phối hợp công tác kiểm tra của Ban chỉ đạo thi, thanh tra thi của Sở, của Bộ GD-ĐT tránh chồng chéo, trùng lặp và không làm cản trở hoạt động bình thường của các hội đồng coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các đơn vị gửi quyết định thành lập các đoàn thanh tra công tác chuẩn bị thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi về thanh tra Bộ GD-ĐT trước ngày hôm nay và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Theo Nguyễn Hùng (DT)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm