Danh sách 180 dự án treo tại TP.HCM bị xóa bỏ
(PLO)- Thực hiện nghị quyết của HĐND TP.HCM, các cơ quan liên quan đã rà soát, lập danh sách 180 dự án treo sẽ được xóa bỏ.

Mời xem danh sách các dự án cụ thể tại đây

VIỆT HOA