Đồng Tháp không tiếp tục mô hình trường học mới VNEN
(PLO)- Tỉnh Đồng Tháp không tiếp tục mô hình trường học mới (VNEN) và sách Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục từ năm học 2019 – 2020.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản đồng ý với đề nghị của Sở GD&ĐT tỉnh về việc không tiếp tục dạy và học theo mô hình VNEN và sách Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục từ năm học 2019 -2020.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo không tổ chức tổng kết đánh giá thí điểm do đã đánh giá hàng năm. Đồng thời giao Sở GD&ĐT hướng dẫn các trường và đơn vị liên quan triển khai thực hiện, tạo điều kiện cho học sinh hoà nhập vào môi trường học tập theo phương pháp dạy và học hiện hành. 

CẨM GIANG