Liên quan đến gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng, ngày 11-6, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi UBND các tỉnh đôn đốc giải quyết hồ sơ trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, đến 10-6-2020, Cổng Dịch vụ công quốc gia tiếp nhận 661 hồ sơ của 227 doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ cho người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương.

Yêu cầu chấn chỉnh việc giải quyết gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng - ảnh 1
Theo Văn phòng Chính phủ, nhiều hồ sơ xin hỗ trợ của doanh nghiệp bị từ chối nhưng không nêu lý do. Ảnh: V.LONG

Trong số đó có 597 hồ sơ bị từ chối do không đủ điều kiện hỗ trợ, chỉ 9 hồ sơ được duyệt. Số còn lại đang được xử lý.

Qua theo dõi, Văn phòng Chính phủ nhận thấy việc xử lý hồ sơ của một số cơ quan, đơn vị còn chậm trễ. Một số UBND cấp huyện từ chối hồ sơ nhưng không nêu rõ lý do hoặc yêu cầu có xác nhận của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) trong khi cơ quan bảo hiểm đã ký số theo quy định. Đơn của như TP Hà Nội có 21 hồ sơ giải quyết quá hạn, một số không nêu lý do…

Do đó, Văn phòng Chính phủ đề nghị các tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chấn chỉnh việc xử lý hồ sơ chậm trễ hoặc từ chối hồ sơ nhưng không nêu rõ lý do. Cạnh đó, kiên quyết không để xảy ra tình trạng yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ giấy đối với hồ sơ trực tuyến.