Cách chức một giám đốc trung tâm đào tạo lái xe

Theo đó, ông Phạm Đình Sự - giám đốc trung tâm, bị cách chức do chưa thực hiện tốt công tác quản lý, không báo cáo kịp thời cho cơ quan quản lý nhà nước. Ông Nguyễn Kim Hoàng - trưởng phòng đào tạo và ông Nguyễn Huy Giác - trưởng phòng nghiệp vụ, nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo vì không tham mưu kịp thời cho lãnh đạo, sai sót trong công tác chuyên môn.

Trước đó, đoàn công tác của Bộ GTVT đã kiểm tra đột xuất công tác đào tạo lái xe tại trung tâm dạy nghề Màu Hoa Đỏ. Qua kiểm tra đã phát hiện trung tâm thiếu phòng học; phòng học không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ theo chuyên môn qui định. Trung tâm không công khai điều kiện tuyển sinh, chương trình đào tạo, học phí, phí sát hạch, lệ phí cấp lái xe... Kiểm tra thực tế tại tại một lớp học lý thuyết tại trung tâm nhưng lớp học này lại vắng với lý do trung tâm cho nghỉ để… đón đoàn kiểm tra.

Theo LÊ DÂN (TTO)