Cắt giảm 40% thời gian làm thủ tục đầu tư dự án

Ngày 19-2, tại phiên họp Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết như trên.

Theo ông Long, trong quy trình thủ tục hành chính cho các dự án còn có chồng chéo, trùng lắp quản lý… gây ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế. Bộ Tư pháp đã chủ trì, dự thảo Nghị quyết về một số nhiệm vụ trọng tâm về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực này với mục tiêu cắt giảm 40% thời gian làm thủ tục đầu tư dự án.

BÌNH MINH

Bà Rịa-Vũng Tàu luân chuyển nhiều cán bộ

Bà Rịa-Vũng Tàu luân chuyển nhiều cán bộ

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu luân chuyển bốn cán bộ đảm nhận chức vụ mới tại các địa phương là TP Bà Rịa, huyện Long Điền, Đất Đỏ và Liên đoàn Lao động tỉnh.