Đề xuất mới về tiêu chuẩn chuyên môn của công chức hành chính, văn thư

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn và xếp lương đối với các ngạch công chức hành chính, văn thư nhằm phù hợp với từng vị trí việc làm cũng như quy định mới.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Đối với ngạch Chuyên viên cao cấp, ngạch Chuyên viên chính và ngạch Chuyên viên, quy định về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ được đề xuất sửa đổi, bổ sung là có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Đề xuất mới về tiêu chuẩn chuyên môn của công chức hành chính, văn thư ảnh 1

Đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, Bộ Nội vụ đề xuất phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước, hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bộ Nội vụ cho biết, lý do sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm sự linh hoạt trong việc sử dụng năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động, chức năng, nhiệm vụ trong từng cơ quan, tổ chức.

Đối với quy định về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng dành cho ngạch Chuyên viên cao cấp, ngạch Chuyên viên chính, dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung như sau: Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Riêng ngạch Chuyên viên, quy định này được đề xuất sửa đổi, bổ sung thành: Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương.

Việc sửa đổi, bổ sung này để phù hợp với quy định mới của Nghị định 89/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với ngạch Văn thư viên chính và ngạch Văn thư viên, quy định tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng được sửa đổi, bổ sung như sau: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin.

Theo Bộ Nội vụ, việc bổ sung quy định bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin thì được sử dụng thay thế chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư bảo đảm phù hợp với quy định của Thông tư số 26/2020 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.