Trong văn bản này, Sawaco cho biết giá nước từ năm 2013 đến nay vẫn chưa được điều chỉnh. Từ năm 2015, tình hình tài chính của tổng công ty bị ảnh hưởng khi triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND TP về đảm bảo, duy trì 100% tỉ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch và thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội. Tổng Công ty đã phải sử dụng tất cả các nguồn lực, đồng thời vay vốn thương mại để đầu tư xây dựng phát triển mạng lưới cấp nước, gắn với đồng hồ nước nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của TP giao.

Sawaco kiến nghị về giá nước sạch ở TP.HCM - ảnh 1
Hiện nay Sawaco đang tích cực triển khai trám lấp giếng ngầm. Ảnh: ĐT

Tổng Công ty cho hay hiện phải mua sỉ nước sạch của các nhà máy nước xã hội hóa và chi phí này đều tăng qua các năm, chiếm tỉ trọng lớn trong tổng chi phí hoạt động kinh doanh nước sạch (chiếm 42%). Giai đoạn 2016-2018, chi phí mua sỉ nước sạch từ các nhà máy nước xã hội hóa tăng bình quân 252 tỉ đồng/năm.

Sawaco cũng đưa ra những khó khăn trong quá trình hoạt động làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính của tổng công ty như: giá mua sỉ nước sạch hiện nay đều tăng theo định kỳ hàng năm hoặc hai năm như Công ty CP BOO nước Thủ Đức giá nước sạch tăng 5%; Công ty CP Cấp nước Kênh Đông tăng 6 năm đầu, mỗi năm tăng 5%....; một số người dân còn sử dụng nước ngầm nên Sawaco chưa tiêu thụ hết lượng nước sản xuất và mua sỉ của các nhà máy nước khác. Trong khi đó, Sawaco đã phải giảm sản lượng của các nhà máy của Tổng công ty với giá thành thấp hơn giá mua sỉ của các nhà máy nước xã hội hóa theo sản lượng và giá theo hợp đồng đã ký kết do tất cả các hợp đồng đều bao tiêu sản lượng.

Trước các vấn đề trên, Sawaco kiến nghị UBND TP chấp thuận nguyên tắc việc điều chỉnh giá mua bán sỉ nước sạch phải gắn liền với việc điều chỉnh giá bán lẻ nước sạch cho người tiêu dùng; khi giá bán lẻ được điều chỉnh thì hai bên sẽ thương thảo mua bán sỉ nước sạch.

Đồng thời, kiến nghị TP chấp thuận cho Tổng công ty đàm phán lại sản lượng và đơn giá mua sỉ nước sạch với các nhà máy xã hội hóa theo khả năng tiêu thụ, phát huy khả năng của các nhà máy của Sawaco nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhà nước.