Từ 15-5, tăng giá vé tàu lửa dịp hè lên 10%

Cụ thể, tàu SE3/4 Hà Nội - Sài Gòn giá vé ghế ngồi cứng sẽ là 798.000 đồng/vé, ghế ngồi cứng điều hòa 1.110.000 đồng/vé, ghế ngồi mềm thường 925.000 đồng/vé, ghế ngồi mềm điều hòa 1.210.000 đồng/vé. Giá vé cao nhất được áp dụng cho khoang giường nằm bốn giường là 1.990.000 đồng/tầng một và 1.966.000 đồng/tầng hai.

Đối với tàu SE1/2, SE 7/8 Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại, mức thấp nhất cho ghế ngồi cứng là 782.000 đồng/vé, cao nhất là 1.857.000 đồng/vé … Giá vé ghế ngồi cứng không điều hòa của đôi tàu TN1/2 vẫn áp dụng như hiện hành.

L.ĐỨC - H.TUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm