Danh sách 424 giáo sư và phó giáo sư được công nhận năm 2019
(PLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa xét công nhận 424 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2019.

Theo đó, có 75 ứng viên được công nhận đạt chuẩn giáo sư (GS). Trong số này có một trường hợp đạt chuẩn GS theo hình thức đặc biệt. Có 349 ứng viên được công nhận đạt chuẩn GS.

Theo Văn phòng Hội đồng GS Nhà nước, 98 hội đồng GS cơ sở có ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS-PGS năm 2019 với 725 ứng viên, trong đó có 119 ứng viên GS, 606 ứng viên PGS.

Sau khi thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học tổng quan, có 440 ứng viên GS, PGS (82 ứng viên GS, 358 ứng viên PGS) từ 26 hội đồng GS ngành, liên ngành được đưa vào danh sách đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019.

Riêng HĐGS ngành Khoa học quân sự và Khoa học an ninh đề nghị 47 ứng viên (một ứng viên GS, 46 ứng viên PGS) nhưng chưa tổ chức xét tại kỳ họp lần này do chưa có hướng dẫn cụ thể theo quy chế đặc thù của cấp trên.

Danh sách cá nhân được Hội đồng GS Nhà nước công nhận đạt chuẩn TẠI ĐÂY 

 

TN