(PL)- Theo Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử, đến nay đã có trên 5.700 website thương mại điện tử bán hàng làm thủ tục thông báo, có khoảng 370 website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử làm thủ tục đăng ký.

Thời gian qua có khoảng 70 website bị phản ánh vi phạm với các vi phạm chủ yếu là chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử, giả mạo thông tin “Đang thực hiện thủ tục đăng ký với Bộ Công Thương”, thậm chí giả mạo logo “Đã đăng ký với Bộ Công Thương” mặc dù chưa đăng ký; vi phạm quy định về kinh doanh rượu; kinh doanh hàng giả, hàng cấm (các loại bằng cấp, giấy phép...), kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ...

Có trên 1.100 website bị cảnh báo về việc chưa làm thủ tục đăng ký, thông báo với cơ quan quản lý mặc dù quy định đã có từ năm 2013 và Cục Thương mại điện tửCông nghệ thông tin nhiều lần thông báo, nhắc nhở DN thực hiện nghĩa vụ thông báo, đăng ký để được tồn tại hợp pháp.

Q.NHƯ